نمایش نور پروژه Tianxianyuan

August 5, 2022

آخرین اخبار شرکت نمایش نور پروژه Tianxianyuan

 

45 دقیقه، 6 صحنه، بازتولید هنری داستان های عاشقانه در طول اعصار و ادغام زیبایی های طبیعی، فرهنگ عشق، فناوری دیجیتال و وسایل دیگر، استیج زنده از آلاچیق های باغ فرهنگی، رودخانه ها، پوشش گیاهی و غیره برای ایجاد یک آب طبیعی استفاده می کند. صحنه و هوای سه بعدی جلوه های بصری صحنه با نمایش نور، ویای سه بعدی، نمایش لیزری، صفحه شبکه و صفحه نمایش آبی برای ارائه هنری جامع، از طریق اجراهای چندفضایی و چند سطحی در هوا، ترکیب شده است. زمین و در آببا تغییر رنگ نورپردازی، تغییرات پیرنگ مدام به تصویر کشیده می شود و با باز و بسته شدن صحنه، قلب تغییر می کند.به نظر می رسد تماشاگران صحنه در سرزمین پریان هستند.

آخرین اخبار شرکت نمایش نور پروژه Tianxianyuan  0