نمایش نور پروژه Qiandenghu

August 5, 2022

آخرین اخبار شرکت نمایش نور پروژه Qiandenghu

 

دریاچه Qiandeng از پروژکتورهای گوبوی فلاتر در فضای باز، چراغ های سیلابی و نورهای همتراز استفاده می کند که گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.

برای بازدید و تبدیل شدن به یک جاذبه توریستی معروف، که باعث توسعه اقتصادی محله می شود.


آخرین اخبار شرکت نمایش نور پروژه Qiandenghu  0